ประกัน ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต คิดไป คล้ายถือร่ม
ป้องกันลม และน้ำได้ ใต้สายฝน
เมื่อถึงยาม ฟ้าใส ไม่มืดมน
ดูเหมือนตน มีภาระ เกะกะจริง
แต่เมื่อยาม ที่ฝน หล่นจากฟ้า
จึงรู้ว่า ร่มจำเป็น เห็นค่ายิ่ง
จงประกัน ชีวิตไว้ อย่าประวิง
ทุกทุกสิ่ง เกิดขึ้น ได้ไม่แน่นอน

Leave a Reply

%d bloggers like this: