Home


คุณอยากจะมี อิสระภาพทางการเงิน ที่แท้จริงหรือยัง? มาเริ่มต้นวางแผนการเงิน กันครับ คลิ๊กที่นี้

อยากออม แต่ไม่รู้จะ ลงทุน อะไรดี มาทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงกันดีไหมครับ? คลิ๊กที่นี่

เกิดเหตุที่ไร ถูกถามว่ามีประกันไหม? มาพิจารณาบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกันดีไหม? คลิ๊กที่นี้

วางแผนภาษี เป็นช่องทางการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง มาเริ่มต้นกันครับ? คลิ๊กที่นี้


ส่งมอบความมั่งคั่งให้คนที่เรารักได้อย่างถูกต้อง และตรงตวามต้องการ ด้วยการทำพินัยกรรม คลิ๊กที่นี้

ผลลัพธ์ของผู้ที่ไว้วางใจเรา

วางแผนการเงินส่วนบุคคล คุณครูและเจ้าหน้าที่ 400 คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 2018
ทนายความ ผู้มากความสามารถ บรรลุผลจากการสัมมนา 24/08/2019
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้มากความสามารถ บรรลุผลจากการสัมมนา 24/09/2019
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้มากความสามารถ บรรลุผลจากการสัมมนา 24/08/2019
ตัวแทนประกันชีวิต ที่มุ่งมั่นเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต บรรลุผลจากการสัมมนา 24/08/2019

บริการของเรา

วางแผนการเงิน

ทีมงานนักวางแผนการเงิน CFP® พร้อมให้คำปรึกษา สร้างสรรค์แผนการเงิน และดูแลให้คำแนะนำให้ท่านบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงของชีวิต

จัดหาสินค้าทางการเงิน

การเลือกสินค้าทางการเงิน เช่น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม เป็นต้น ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง ความสำคัญของเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเพื่อให้แผนการเงินบรรลุตามเป้าหมาย

สร้างนักวางแผนการเงิน และที่ปรึกษาการเงิน

เราให้การฝึกอบรม พัฒนา บุคคลที่สนใจวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน ให้มีความสามารถช่วยเหลือให้ผู้คนมีแผนการเงินส่วนบบุคคล และดูแลพวกเค้าให้บรรลุเป้าหมาย

รู้จักเรา

เรามีเป้าประสงค์ที่จะให้ทุกครอบครัวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการวางแผนการเงิน และติดตามโค๊ชชิ่งตลอดเส้นทางด้วย ทีม นักวางแผนการเงิน CFP® และ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่มีจรรยาบรรณ และศิลธรรม

วรเดช ปัญจรงคะ , M.Eng, CFP®


หน่วยงานที่เราได้ให้บริการ


Contact

ปรึกษาวางแผนการเงินกับเรา

AssureWealth Co.,LTd.

มือถือ 06-1519-4636

อีเมล์ sharing@assurewealth.co.th