Home


มีความสุขทุกช่วงวัย เริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงิน คลิ๊กที่นี้

แผนการเงินอย่างง่าย คลิ๊กที่นี้


ผลลัพธ์ของผู้ที่ไว้วางใจเรา

วางแผนการเงินส่วนบุคคล คุณครูและเจ้าหน้าที่ 400 คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 2018
ทนายความ ผู้มากความสามารถ บรรลุผลจากการสัมมนา 24/08/2019
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้มากความสามารถ บรรลุผลจากการสัมมนา 24/09/2019
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้มากความสามารถ บรรลุผลจากการสัมมนา 24/08/2019
ตัวแทนประกันชีวิต ที่มุ่งมั่นเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต บรรลุผลจากการสัมมนา 24/08/2019

บริการของเรา

วางแผนการเงิน

ทีมงานนักวางแผนการเงิน CFP® พร้อมให้คำปรึกษา สร้างสรรค์แผนการเงิน และดูแลให้คำแนะนำให้ท่านบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงของชีวิต

จัดหาสินค้าทางการเงิน

การเลือกสินค้าทางการเงิน เช่น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม เป็นต้น ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง ความสำคัญของเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเพื่อให้แผนการเงินบรรลุตามเป้าหมาย

สร้างนักวางแผนการเงิน และที่ปรึกษาการเงิน

เราให้การฝึกอบรม พัฒนา บุคคลที่สนใจวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน ให้มีความสามารถช่วยเหลือให้ผู้คนมีแผนการเงินส่วนบบุคคล และดูแลพวกเค้าให้บรรลุเป้าหมาย

รู้จักเรา

เรามีเป้าประสงค์ที่จะให้ทุกครอบครัวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการวางแผนการเงิน และติดตามโค๊ชชิ่งตลอดเส้นทางด้วย ทีม นักวางแผนการเงิน CFP® และ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่มีจรรยาบรรณ และศิลธรรม

วรเดช ปัญจรงคะ , M.Eng, CFP®


หน่วยงานที่เราได้ให้บริการ


Contact

ปรึกษาวางแผนการเงินกับเรา

AssureWealth Co.,LTd.

มือถือ 06-1519-4636

อีเมล์ sharing@assurewealth.co.th