วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ2

สัมมนา 9 ปัจจัยสร้างเกษียณสุขชีวา

9 ปัจจัยสร้างเกษียณสุขชีวา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

ความเป็นไปได้ในการสร้างแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุที่เป็นสุข จากสถานการณ์การเงินที่อยู่ในปัจจุบัน

วรเดช ปัญจรงคะ , CFP

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:30 น.

True Sphere ชั้น 4 Central World

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท คืนให้สำหรับผู้ผ่านการทำ Workshop

การลงทะเบียน

https://forms.gle/mUUJZJ5VsoRbhwRx9

Leave a Reply

%d bloggers like this: