สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต ด้วยแผนการเงิน”

การสร้างความตะหนักรู้ ตะหนักคิด ได้ลงมือปฏิบัติวางแผนการเงินแบบเฉพาะเจาะจงของตนเอง มีนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นพี่เลี้ยงนำพาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน นั้นคือ งานของเรา

คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนจะล้มเหลว แต่ล้มเหลวในการวางแผน

%d bloggers like this: