บริการของเรา

จัดสัมมนา “การเพิ่มทักษะทางการเงิน”

จัดสัมมนา “9 ปัจจัยเกษียณสุขชีวา”

จัดอบรม “พื้นฐานวางแผนการเงิน”

วางแผนการเงิน และโค้ชการเงิน

การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล และการให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

จัดหา ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน

ให้คำปรึกษา และจัดหา สวัสดิการพนักงาน ด้วย ประกันกลุ่ม และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สร้างบุคคลากร นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™

เราสนับสนุนส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้ที่เป้าประสงค์ในชีวิตที่จะช่วยให้ทุกครอบครัวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินตามมาตราฐานของสมาคมนักวางแผนการเงิน ที่มีศิลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สอบถามบริการของเรา ติดต่อ 099-164-4747

%d bloggers like this: