ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

องค์กรที่กำลังเติบโต

ผู้ช่วยที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Advisor)

ที่ปรึกษาการเงินที่มีประสบการณ์ (Experience Financial Advisor)

โครงการพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินและการฝึกงาน (Financial Advisor Development Program and Internship)

การวิจัยการตลาดและตลาดดิจิทัล (Digital Marketing and Marketing Research)

การฝึกงานด้านการจัดหาผู้มีความสามารถ

ผู้เชี่ยวชาญการสรรหาบุคลากร

สมัครเข้าร่วมทีมงานองค์กรแอสชัวเวลธ์

%d bloggers like this: