วางแผนการเงินและโค้ชชิ่ง

คุณค่าของการวางแผนการเงิน

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของผู้รับปรึกษา

เพียง 17%

เห็นว่าตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเงินอย่างมาก

เพียง 19%

เชื่อว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ

เพียง 22%

รู้สึกมั่นใจอย่างมากว่าตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

เพียง 32%

มีแผนการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

เรื่องการเงินที่ผู้รับคำปรึกษาให้ความสำคัญอย่างมาก

 • ปลอดจากภาระหนี้
 • มีเงินสำรองยามฉุกเฉิน
 • มีบ้านเป็นของตนเอง
 • วางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • บริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนตัว
 • ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่น
 • บริหารจัดการเรื่องการลงทุน

บริการทางการเงินที่ผู้รับคำปรึกษามักใช้จาก นักวางแผนการเงิน

วางแผนเพื่อวัยเกษียณ 50%

วางแผนการลงทุน 38%

การจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย/การบริหารจัดการหนี้ 36%

วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนมรดก

วางแผนภาษี

ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้รับคำปรึกษา ไม่รู้ว่าใครคือคนที่เขาจะสามารถไว้วางใจได้

 • 68% เห็นว่าความน่าไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด สำหรับการเลือกนักวางแผนการเงิน
 • 66% ไม่รู้ว่าใครคือคนที่ตนเองจะสามารถไว้ใจได้ หากต้องการคำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน

แผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายตามต้องการ

แผนการเงิน

ผู้รับคำปรึกษาที่มีแผนการเงินแบบบูรณาการ เป็นลายลักษณ์อักษรมีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิต ที่วางไว้ได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีแผนการเงินถึงเกือบสามเท่า

นักวางแผนการเงิน

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP® มีความมั่นใจว่าตนจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ถึง 36% และรู้สึกพึงพอใจในการบริการจากนักวางแผนการเงิน CFP® มากกว่าที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปถึง 39%

คุณสมบัติของ นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ได้รับการให้คะแนะสูงสุดจากลูกค้า

 • ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม
 • ตรงไปตรงมา และโปร่งใส
 • เข้าใจความต้องการ และเป้าหมายของลูกค้า
 • ความใส่ใจ
 • คำนึงถึงประโยชน์ขิงลูกค้าเป็นสำคัญ

ชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการวางแผนการเงิน กับ นักวางแผนการเงิน CFP®

ระดับความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา

 • นักวางแผนการเงิน CFP® 43%
 • ที่ปรึกษาการเงิน 31%

ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้รับคำปรึกษา

 • นักวางแผนการเงิน CFP® 57%
 • ที่ปรึกษาการเงิน 42 %

เหตุผลที่ผู้รับคำปรึกษาเลือกใช้บริการวางแผนการเงินจาก นักวางแผนการเงิน CFP®

นักวางแผนการเงิน CFP® รู้จักผู้รับตำปรึกษาของตนเป็นอย่างดี

หากเปรียบเทียบกับที่ปรึกษาการเงินทั่วไปแล้ว นักวางแผนการเงิน CFP® ใช้เวลาในการพบปะติดต่อกับผู้รับคำปรึกษามากกว่าถึงเกือบสองเท่า ซึ่งทำให้นักวางแผนการเงิน CFP® สามารถเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

นักวางแผนการเงิน CFP® ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP® มีแนวโน้มที่จะสามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่กำหนดไว้ได้สำเร็จมากกว่าถึงร้อยละ 48

นักวางแผนการเงิน CFP® ให้ความรู้กับผู้รับคำปรึกษา

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP® มีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินมากกว่าถึงร้อยละ 63

ความเห็นของผู้รับคำปรึกษาต่อประโยชน์ของการใช้บริการจาก นักวางแผนการเงิน CFP®

 • 58% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP® เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ไว้วางใจได้
 • 58% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP® ชี้ให้เห็นว่า การวางแผนการเงินช่วยให้มีเงินออม
 • 56% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP® จัดทำแผนการเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการซึ่งช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้
 • 56% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP® ให้ความรู้เรื่องการเงินและทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย
 • 56% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP® ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

FPSB จัดทำการวิจัยระดับโลกสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวนกว่า 19,000 ราย ในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน 19 ประเทศในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือน กรกฏาคม 2558 (จัดทำการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัทจีเอฟเค)

FPSB : Financial Planning Standards Board

สอบถามบริการของเรา ติดต่อ 099-164-4747

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงิน เอกสารคุณค่าการวางแผนการเงิน

%d bloggers like this: