วางแผนการเงิน

การปกป้องความมั่งคั่ง

ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน แต่ไม่มีเงินเหลือ ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับเกษียณสำราญ เพราะไม่ใส่ใจการจัดการความเสี่ยง

Leave a Reply

%d bloggers like this: