ประกัน ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม คือ อะไร?

ประกันชีวิต มี 3 ประเภท 1.ประเภทสามัญ 2.ประเภทอุตสาหกรรม 3.ประเภทกลุ่ม โดยกรมธรรม์ของประกันกลุ่ม จะมีผู้เอาประกันร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยส่วนมากผู้ถือกรมธรรม์เป็นนายจ้างที่ต้องการสร้าง สวัสดิการพนักงาน ในการรับประกันมีทั้งที่ต้องแถลงประกันสุขภาพ หรือไม่แถลง ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทที่รับประกัน อัตราเบี้ยประกันของ ประกันกลุ่ม จะต่ำกว่าประเภทสามัญ และอุตสาหกรรม

การสร้าง สวัสดิการพนักงาน ด้วย ประกันกลุ่ม

บริษัท รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และ องค์กรต่างๆ ที่มีความห่วงใยใน สวัสดิการพนักงาน ต้องการรักษาความคงอยู่ของพนักงาน มี

ประกันกลุ่ม aia ดีอย่างไร?

%d bloggers like this: