ประกันกลุ่ม สวัสดิการพนักงาน

ประกันอุบัตเหตุกลุ่ม เริ่มต้นที่ 5 คน

เพียงวันละ 2 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 10,000 บาท ทุนประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท รายละเอียดคลิ๊กทีนี้

ประกันกลุ่ม 5-20 คน

เพียงวันละ 8 บาท ค่าห้องและค่าอาหารต่อวันสำหรับผู้ป่วยใน 1,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 20,000 บาท ค่าแพทย์ผ่าตัด 20,000 บาท รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

ประกันกลุ่ม 20 คนขึ้นไป

เพียงวันละ 10 บาท ค่าห้องและค่าอาหารต่อวันสำหรับผู้ป่วยใน 1,500 บาท ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 30,000 บาท ค่าแพทย์ผ่าตัด 30,000 บาท รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

สร้าง สวัสดิการพนักงาน ด้วย ประกันกลุ่ม ติดต่อ 099-164-4747

%d bloggers like this: